top of page
Search
 • Ann Parry Owen

Mynegai i enwau lleoedd ym marddoniaeth Gymraeg yr Oesoedd Canol

Updated: Feb 17, 2021

[Scroll down for the English version]

Ceir yma, ar ffurf PDF, fynegai o gyfeiriadau at enwau lleoedd ym marddoniaeth Beirdd y Tywysogion a Beirdd yr Uchelwyr, c.1100–c.1550. Fersiwn 1b (29 Ionawr, 2021).

 • Ceir rhestr o’r byrfoddau a ddefnyddir ar waelod y Mynegai.

 • Rhoddir y ffurfiau a geir yn y cerddi mewn llythrennau trwm (diweddarwyd orgraff, ond ni safonwyd ffurfiau).

 • O ran trefn y cyfeiriadau, rhoddir y cyfeiriadau ym marddoniaeth Beirdd y Tywysogion yn gyntaf, wedyn barddoniaeth Dafydd ap Gwilym <www.dafyddapgwilym.net>, Guto’r Glyn <www.gutorglyn.net> ac yna golygiadau o waith Beirdd yr Uchelwyr, gan ddilyn trefn yr wyddor.

 • Bydd y rhestr yn cael ei diweddaru wrth ychwanegu rhagor o ffynonellau.

 • Byddwn yn falch iawn o dderbyn unrhyw gywiriadau neu sylwadau, apo@cymru.ac.uk.

 
APO_29Ionawr2021MynegaiEnwauLleoedd
.pdf
Download PDF • 832KB
 

Index of place-names in medieval Welsh poetry


The PDF given here provides an index of place names in the poetry of the Poets of the Princes and the Poets of the Gentry, c.1100–c.1550. Version 1b (29 January 2021).

 • There is a list of abbreviations at the end of the Index.

 • The forms in the poems are given in bold (the orthography has been modernized but the forms have not been standardized).

 • The references are given in the following order: the Poetry of the Princes, the poetry of Dafydd ap Gwilym <www.dafyddapgwilym.net>, Guto’r Glyn <www.gutorglyn.net> and then editions from the Poets of the Gentry series, given in the alphabetical order of the abbreviations.

 • The list will be updated as more sources are added.

 • I would be very happy to receive any corrections or suggestions, apo@cymru.ac.uk.

658 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentarios


bottom of page